Disclaimer

Algemeen

Onderstaande is van toepassing op de website van Get Your Design (getyourdesign.nl) (GYD). Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

Privacy

In het kader van de AVG is het voor u mogelijk een verzoek in te dienen om uw gegevens te verwijderen en u uit te schrijven van onze nieuwsbrief en of uw registratie te beeindigen.

Mogelijk kunnen zich situaties voordoen waarbij wij informatie over u nodig om met u te kunnen communiceren, zodat u een bestelling kan plaatsen of om uw naam te kunnen registreren.
Wij trachten u te informeren wanneer we uw persoonlijke gegevens op internet verzamelen. Verzamelde persoonsgegevens worden niet verkocht of aan derden ter beschikking gesteld. Uitzonderingen kunnen alleen optreden als deze gegevens wettelijk verplicht zijn.

GYD registreert analytics bijv. het aantal bezoekers. Gegevens kunnen niet worden herleid tot individuen of personen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten van deze website zijn eigendom van GYD en derden die GYD toestemming hebben gegeven om deze informatie te gebruiken. Vermenigvuldiging en of reproductie is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van GYD.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor prive gebruik. Aan de informatie op deze website kunnen geen claims en of rechten worden ontleend. GYD doet haar uiterste best om de informatie op deze website zojuist en volledig mogelijk te houden, wijzigingen en typefouten voorbehouden. GYD  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook voor het gebruik van deze website, gelieerde websites en of voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website en of gelieerde websites.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op GYD kunnen zonder voorafgaande waarschuwing en of kennisgeving worden gewijzigd. GYD doet haar uiterste best om de website zoveel als mogelijk beschikbaar te maken. GYD aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van deze website.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor maatwerk producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn en hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling verbroken is. Producten van GYD die na opening niet terug kunnen worden genomen om hygiënische of gezondheidsrisico’s mogen wettelijk gezien uitgesloten worden van herroeping. Voor verzegelde producten geldt dat na verbreken van de verzegeling het herroepingsrecht vervalt. Zie ook de algemene voorwaarden van GYD.